EN - FAبرگزار کننده


معرفی


انجمن  صنفی کارفرمایی طراحی و معماری بعنوان یک تشکل صنفی تحت نظارت و اعتبارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس و بدون وابستگی به هیچ‌یک از گروه‌ها و احزاب سیاسی و در چهار چوب قانون جمهوری اسلامی در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه اعضاء فعالیت می نماید .

در حال حاضر بیش از همه، صدای جمعی معماران برای آینده بهتر برای جامعه طراحان و معماران ضروری است، ما درکنار پیشکسوتان، اساتید و فرهیختگان هستیم که متعهد به حرفه معماران و ارزشهای آن می باشند . 

انجمن صنفی طراحی و معماری برای بهبود کیفیت زندگی کشور عزیزمان ایران و حفاظت از سلامت ، ایمنی و رفاه عمومی تلاش و فعالیت می نماید . امروز جامعه ما با چالش‌های بی سابقه مواجعه شده است . اثرات محیطی ، تغییر در جوامع و زیر ساخت‌های حیاتی که از بی توجهی رو به زوال است . ما به تفکر جمعی و تصمیم گیری در کنار سیاستگذاران نیاز داریم تا سیاست را کنار بگذاریم و برای آینده پایدار کار کنیم . معماران عامل تغییر هستند تا این حق را به واقعیت تبدیل کنند ما برای حقوق بشر ، احترام جهانی، کرامت انسانی و رفتار بی‌طرافانه همه اشخاص در زمینه اشتغال و حقوق مدنی و تجاری بدون در نظر گرفتن نژاد جنسیت ، توانایی فیزیکی ایستاده‌ایم . تعهد ما سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌کنیم و نشان خواهیم داد که در کنار یکدیگر می توانیم در جهت حفط حقوق مشروع و قانونی خود گام برداریم .

 

اصول هفت گانه انجمن صنفی طراحی و معماری

- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء

- معرفی فن آوری‌های نوین

- کوشش برای آموزش و ارتقای مهارت

- حمایت و تقویت بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های تولیدی

- همکاری و تعامل با کلیه طراحان، معماران و سازندگان

- شناخت و استقرار روش‌های نوین کنترل کیفیت