EN - FA
کمیته علمی و ارزیابی


کمیته فنی و ارزیابی  با حضور معماران خوش نام و فرهیخته  با هدف برنامه ریزی ، نظارت کیفی  و ارزیابی معماران جوان در فستیوال تشکیل شده است . این کمیته تلاش می نماید با ارائه برنامه های کاربردی و حمایت از معماران جوان شرایط مناسبی را برای تمام گروه های مختلف معماری را ایجاد نماید  .

card image

مهندس رضا نجفیان


card image

مهندس مهرداد زواره محمدی


card image

مهندس محمدرضا نیکبخت


card image

مهندس سامان سیار


card image

مهندس حبیبه مجدآبادی