EN - FA
کمیته ارزیابی گالری معماران جوان


کمیته فنی و ارزیابی  با حضور معماران خوش نام و فرهیخته  با هدف برنامه ریزی ، نظارت کیفی  و ارزیابی معماران جوان در فستیوال تشکیل شده است . این کمیته تلاش می نماید با ارائه برنامه های کاربردی و حمایت از معماران جوان شرایط مناسبی را برای تمام گروه های مختلف معماری را ایجاد نماید  .

card image

مهندس رضا نجفیان


card image

دکتر حمید ناصر خاکی


card image

مهندس مهرداد زواره محمدی


مدیرت گالری معماران جوان

card image

مهندس محمدرضا نیکبخت


card image

مهندس سامان سیار


card image

مهندس حبیبه مجدآبادی