EN - FAدفاتر حرفه ای معمارانپاسخ به مسائل و ایده اولیه طراحی ، بازتابی است که معمار و طراح در مواجه به حل یک مسئله در ذهن خود پروش می دهد معماران فرهیخته ما توانسته اند با افتخار و با شایستگی های علمی ، فنی و هنری خود بر فراز دانش و فن آوری افتخارات بزرگی را کسب کنند و به پاس این افتخارات غرور آفرین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان با دعوت از معماران برجسته و موفق تلاش نموده است با طراحی فضاهای حرفه ای و کاربردی گردهمایی این اساتید را فراهم نماید و فرصتی ویژه برای سازندگان و سازمانهای کارفرمایی برای آشنایی و برقراری ارتباط مستقیم با معماران کشور ایجاد می نماید .