EN - FAسازمانهای کارفرماییسازمان های کارفرمایی و حاکمیتی داری اهمیت و مشخصات ویژه و متفاوتی نسبت به ساختارهای اجرایی و پیمانکاری دارد و این سازمانها نقش مهمی در جهت سیاست گذاری ایفا میکند و بر همین اساس برنامه ربطی شده است در زمان برگزاری فستیوال ملی معماران و کارفرمایان با دعوت از مدیران و خبرگان صنف همچنین مسئولین وزارت راه وشهر سازی، شهرداری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی، انجمن های صنفی و علمی و سایر نهاد های خصوصی فرصتی مناسب برای گفتگو و هم اندیشی چالش های  صنفی و معماری با ارائه راهکارها مورد نقد و بررسی قرار دهند .

مخاطبین این نشست ها و کارگاه ها مدیران ساختارهای حاکمیتی (مانند هلدینگ های سرمایه گذاری ، فعال در بخش پروژه ها ) سازمانهای کارفرمایی ( دولتی و خصوصی) مدیران و دست اندرکاران پورتفولیها و پروژه ها ، پیمانکاران و سیستم های اطلاعات مدیرت پروژه ها ( pmis) و دست اندرکاران بخش صنعت ساخت و ساز می باشد.